Loading...

Nära Naturen

Genom att värna om vår natur visar vi samtidigt att vi bryr oss om varandra och att vi delar jorden, inte bara med de som lever nu, utan även med de som kommer vistats där i generationer framöver. Eftersom Sagakistan är baserad på naturliga råvaror kan naturen bryta ned konstruktionen snabbare. All inredning består av naturmaterialet linne som sys med varsam hand. Det gör även att Sagakistan släpper ut mindre koldioxidutsläpp och kväveoxid vid kremation.

Följande ingårPriser
Grundkostnad – Transportcermoni, Representant & arvode. (ord.pris 14880 kr)12 880 kr
Kistläggning – Svep 1 850 kr, Egna kläder 2 800 kr, Covid19 3200 kr1 850 kr
Kista – Saga  (ord.pris 12.995 kr)8 800 kr
Urna – Beyond Life2 400 kr
Blommor – från 500 kr till 10 000 kr
Dödsannons – från  3 000 – 10 000 kr
Preliminär kostnad25 930 kr

Saga

Vår mest miljövänliga kista

Beyond Life

Vår mest miljövänliga urna