Borgerliga begravningar

Under de senaste åren har borgerliga ceremonier blivit allt vanligare i Sverige. Vår medarbetare har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds utbildning för borgerliga begravningsförrättare och har stor erfarenhet av att utforma personliga ceremonier efter anhörigas önskemål.

Officianter – Evigheten

Evigheten Begravningsbyrå - Bo Eriksson

Bo Eriksson

Johanna Fellenius

Johanna Fellenius