Borgerlig begravning

Borgerlig begravning har under de senaste åren har blivit allt vanligare i Sverige. Vår medarbetare har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds utbildning för borgerliga begravningsförrättare och har stor erfarenhet av att utforma personliga ceremonier efter anhörigas önskemål.

En borgerlig officiant eller begravningsförrättare är en person som pratar på en icke-religiös begravning. Det kan bli aktuellt när en avliden person inte är medlem i Svenska kyrkan eller när någon inte vill ha en traditionellt kristen begravning. Vilka frihetsgrader finns det? Hur andligt kan det bli? Vad är viktigt att lyfta fram på en borgerlig begravning?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, berättar för Johanna Fellenius. Han vill som officiant möjliggöra för de efterlevande att känna och visa sina känslor för att inte sorgen ska bli frusen. Att vara officiant ser han som sin viktigaste arbetsuppgift och ett stort förtroende.

Lyssna även på detta avsnitt

Vad finns det för likheter och olikheter mellan olika sorters begravningar? Hur skiljer sig kyrkliga och borgerliga begravningar åt? Hur mycket kan man som närmast anhörig bestämma? Hur kan ett personligt avsked se ut?

Officiant – Evigheten

officiant för Evigheten Begravningsbyrå i Uppsala

Borgerlig ceremoni

Det finns människor som av olika anledningar inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Förut blev man automatiskt medlem när man föddes men så är det inte längre. Man måste aktivt gå med genom att man döper sig eller ansöker om nytt medlemskap.

Är man inte medlem har man inte heller betalat för Svenska kyrkans tjänster vid begravningsgudstjänsten. Detta gäller upplåtandet av kyrkolokal samt kyrkomusiker och präst. Då kan man istället ha en borgerlig begravning eller begravning i annan ordning som kan vara någon frikyrka eller samfund. Däremot måste alla människor betala sin begravningsavgift via skatten. Det innebär att transport från kyrkor/kapell till krematorium eller kyrkogården på sin bostadsort, samt gravöppning och gravsättning redan är betald.

Begravningslokal/Begravningsplats
Varje kommun har någon form av lokal som står öppen för alla olika begravningar. Ofta är det ett kommunalt begravningskapell men det kan även vara ett folkets hus eller en bygdegård. Man kan också ha begravningen på någon vacker plats utomhus eller direkt ute på kyrkogården.

Utformning
Vid en borgerlig begravning kan man i stort sett utforma begravningsceremonin som man vill. Det kan vara psalmer och bibelläsning men också vackra dikter och sånger som man tycker särskilt mycket om. Vem som helst som man har förtroende för kan förrätta en begravning men ofta är det en borgerlig officiant som är utsedd inom kommunen eller den begravningsentreprenör som man valt att anlita för begravningen.

Vi på Evigheten begravningsbyrå hjälper Er gärna med att utforma den begravning som passar just för Era behov i detta avseende. Hos oss är det i första hand Bo Eriksson som är borgerlig officiant. Han har lång erfarenhet som begravningsförrättare. Vi har också kontakter med pastorer, musiker och solister som finns till hands för Er.