Ge en betydelsefull minnesgåva

Att ge en minnesgåva är ett uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort och samtidigt bidra till framtiden och att rädda liv. Via Min Gåva kan du välja mellan 2000 olika fonder och vi förmedlar samt distribuerar gåvobevis över hela Sverige.

Min Gåva är en gåvoförmedlingstjänst godkänd av Finansinspektionen och en fristående del av företaget Bitnet.

OM MIN GÅVA

Sveriges Begravningsbyråers IT AB tillhandahåller webbaserade tjänster för begravningsbyråer i Sverige och Norge. Förmedlingstjänsten Min Gåva startades av Bitnet 2011 för att underlätta och kvalitetssäkra de svenska begravningsbyråernas arbete med minnesgåvor.

Via Min Gåva kan du välja mellan 2000 olika fonder och varje minnesgåva får ett unikt serienummer som följer gåvan hela vägen från begravningsbyrån till fonden. Serienumret finns på inbetalningskvittot, gåvobeviset och den slutgiltiga inbetalningen till fonden. Vi lägger stor vikt vid transparens i gåvohanteringen.

Klicka på länken för att komma till Mingåva.se