Förbered dödsannonsen själv

Här kan ni själva förbereda vad dödsannonsen ska innehålla och hur den ska utformas.

Klicka här för att förbereda en annons >> ( En ny flik i webbläsaren kommer att öppnas )

Dödsannonsen tillkännager inte bara dödsfallet, utan talar också om var, när och hur begravningen äger rum. Den brukar innehålla en symbol, namnen på de som stod den avlidne närmast och en vers eller en dikt.

Man kan också bjuda in till minnesstund efter begravningen.

Om man tycker att den avlidne ska hedras genom en minnesgåva till någon fond upplyser man i annonsen om detta.

Vi har kunskap att ta fram de symboler, verser och dikter samt insamlingsfonder med postgiro el bankgiro eller telefonnummer som ni önskar.

Vi hjälper gärna till med att ta fram unika symboler efter era önskemål även i färg. Vi designar annonsen exakt som den ser ut i tidningen och Ni får veta det exakta priset. När Ni har godkänt annonsen så skickar vi den digitalt till tidningen.

Samma dag som annonsen införs i tidningen finns den också på internet. De dödsannonser vi gör finns även tillgängliga på internet på Familjesidan.se >> och kan sökas där.