Kyrkliga begravningar

Än så länge är kyrklig begravning den vanligast förekommande i Sverige. En begravningsgudstjänst är till för medlemmar i Svenska kyrkan. Det innebär att präst, kantor och de psalmer som ingår samt lokal, är avgiftsfria.

En kyrklig begravningsgudstjänst är styrd av Svenska kyrkans ordning och det betyder att prästen som leder begravningen har en särskild ordning att förhålla sig till. Minst två psalmer ingår i en begravningsgudstjänst. Utrymme för variation finns med övrig instrumental musik, solosång eller diktläsning etc. Detta kan man prata med prästen om i det förberedande samtal ni kommer att ha inför begravningen.

Här kan du se begravningsgudstjänstens innehåll och ordning i Svenska kyrkan. Ritualerna skiljer sig lite åt beroende på om man väljer att ta avsked vid kistan inne i kyrkan eller vid gravplatsen vid en jordbegravning, eller om man valt kremation vilket gör att man ofta tar avsked i kyrkan.

Lyssna gärna på Evighetens Podd – Begravningar

Vad finns det för likheter och olikheter mellan olika sorters begravningar? Hur skiljer sig kyrkliga och borgerliga begravningar åt? Hur mycket kan man som närmast anhörig bestämma? Hur kan ett personligt avsked se ut?