Trygghet med Evigheten

Önskemålen kan fyllas i på en begravningsbyrå eller via Livsarkivet på internet, som inte är knutet till något företag.

Lyssna gärna på Evighetens Podd – Önskemål kring din egen begravning

Det här avsnittet handlar om något de flesta helst nog inte vill fundera på alls och inte förrän det är väl sent; önskemål kring din egen begravning. Vad kan poängen vara med att ändå göra det? Hur mycket kan man bestämma? Vad är fördelarna för dina efterlevande? Vad händer om du ändrar dig?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, menar att din begravning är den sista festen du kan planera. Han tror att alla människor vill bli ihågkomna.

Livsarkivet

Vi hjälper dig med dina viktigaste papper och önskemål.

Allt för många lämnar efter sig ett tungt arv bestående av obesvarade frågor. Har något testamente skrivits? Vilka försäkringar finns och vem har rätt till försäkringspengarna? Finns någon sista önskan om var och hur begravningen ska ske? För att förhindra att frågor som dessa förblir obesvarade har vi tagit fram Livsarkivet – ett dokument som vi varmt rekommenderar att du använder dig av.

För att besöka Livsarkivet klickar du här >>

Du kan antingen ladda ner det eller hämta det hos någon av Sveriges 400 auktoriserade begravningsbyråer. Där kan du givetvis också få hjälp att fylla i dokumentet och – inte minst viktigt – du får hjälp med att förvara det. En helt kostnadsfri tjänst, som garanterar att dokumentet är i tryggt förvar och finns att tillgå för dina närmaste den dagen de står där med alla frågor.

Se Livsarkivet som en omtanke om dina närmaste. Omtanken att inte lämna dem i ovisshet om dina önskemål och var alla viktiga papper finns – när du inte längre finns.