Hur gör jag nu?

Hur gör man när det ofattbara har hänt, när en nära anhörig har avlidit? Det är då helt naturligt att sorgen verkar förlamande och att allt som ska tas om hand känns övermäktigt.

På följande sidor ger vi vägledning i vad du som närmast anhörig bör göra först och vad du bör tänka på i förberedelserna av begravningen och kontakterna med begravningsbyrån.

Du kan självklart direkt kontakta en auktoriserad begravningsbyrå för information och vägledning, gärna senast inom tre dagar.

Glöm inte bort att ta emot stöd och hjälp från din närmaste omgivning. Enligt lag skall gravsättning eller kremation äga rum inom 1 månad från dödsfallet, därför är det viktigt att du inte väntar för länge med att kontakta begravningsbyrån.

Nedan kan ni lyssna på Evighetens Podd – När någon dör

När någon dör

Det är mycket som händer när ett dödsfall har skett. Dels alla känslor som ska bearbetas i själva sorgbearbetningen men också allt som ”måste” planeras med tanken på begravningen.

Det är många frågor och detaljer som man kommer att behöva ta ställning till. Ett gott råd är att ni inte behöver ha bråttom och vi finns för att svara på alla frågorna. Vår roll är att fånga upp alla detaljer och ta ansvar för att helheten fungerar.

Att tänka på

Informera samtliga dödsbodelägare samt vänner och kollegor om dödsfallet. Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket.

Säg upp eventuella avtal, abonnemang & medlemskap.

Säg upp autogiron & stående överföringar.

Se över hanteringen av den avlidnes post så att den inte kommer på villovägar.

Se över den avlidnes försäkringsinnehav.

Ordna med praktiska saker som exempelvis makulering av id-handlingar, nytt hem åt eventuella husdjur, meddela hemtjänsten om dödsfallet, återlämna handikapphjälpmedel, samla in reservnycklar, lämna in vapen till polisen och medicin till apoteket, förebygg inbrott med hjälp av timer till belysningen etc.

Avlidens plats

Om dödsfallet sker på sjukhus, är det vanligast att den avlidne placeras i sjukhusets bårhus, där vi hämtar.

Om man avlider i hemmet eller på boendet kan vi hämta och ta hand om den avlidne direkt vid dödsbädden. Detta har blivit alltmer vanligt och uppfattas som både värdigt och vackert. Om denna önskan finns, innebär det också att närstående snabbt måste fatta beslut i val av kista.

Vi har alltid personal i tjänst som kan utföra bisättning. Vid dödsfall kontaktar du oss så snart som omhändertagande och hämtning är aktuellt.

Vi vill att det skall bli en fin stund för dig som anhörig och ställer gärna upp med att ha en liten stund där man kanske läser något som den döde tyckte om eller sjunger någon sång innan man tar honom/henne till bårhuset. Man har även rätt att få följa med oss och vara med när vi lägger den döde i kistan.

Vi på Evigheten begravningsbyrå sätter största vikt vid att omhändertagandet av den döde sker på ett värdigt och varsamt sätt.

Våga ställa frågor (det finns inga dumma frågor) och tala om hur just du vill ha det.

Kontakta begravningsbyrå

När någon avlidit kan man kontakta oss för eventuell hämtning och tidsbeställning till det kommande besöket hos oss då vi planerar inför begravningen.

Tänk gärna på att inte ha för bråttom utan det är viktigt att ni känner att ni har “landat” lite i den uppkomna situationen.

Vad gärna beredd att svara på följande frågor

  • Den avlidnes personnummer
  • Vart den avlidne finns
  • Vilken församling den avlidne tillhör
  • Begravningsplats
  • Kontaktperson

Möte

Vid vår första kontakt med dig för att ordna med begravningen vill vi med vår kunskap och erfarenhet möta dina och den dödes önskningar inför det som ska bli en vacker och värdig högtid. Det underlättar mycket om den döde skrivit ner sina önskningar i Livsarkivet som man får hämta gratis hos oss.

Vi går lugnt igenom hur alla detaljer skall ordnas och vi kan ge fina förslag och råd om du känner dig otrygg och osäker på vad som blir bäst för just din anhörige.

Dokumentation och kostnadsredovisning

För oss är det viktigast att du känner dig trygg med oss. Därför anpassar vi varje begravning efter de möjligheter som finns.

En tydlig kostnadsredovisning följer genom hela ärendet. När allt är bokat och klart får du en skriftlig dokumentation som du får ta med hem. Det kan vara tryggt att kunna gå tillbaka och se vad vi har gått igenom och vad som är bestämt.

Praktiska frågor

Ett dödsfall väcker en mängd olika frågor, många av rent praktisk karaktär. Det kan gälla betalning av räkningar, uppsägning av lägenhet, anmälning av försäkringar etc. Vi hjälper dig gärna med att ta tag i detta. Vi kan informera dig om vad som gäller och om du vill, även utföra tjänsterna.

Visning

Om du vill ordnar vi så att du och din familj får se den döde när han/hon är färdig i sin kista. Denna stund kan för er anhöriga vara lika viktig som själva begravningen. Ni får i lugn och ro ta ert eget farväl av den döde.

Ett ljust minne

När vi vet vad ni vill få hjälp med kan vi arbeta så att både ni som anhöriga och era gäster på begravningen känner er trygga och säkra på att allt kommer att bli som det är tänkt. Det gör så att ni får kraft över till att bära er sorg och att begravningsdagen kan bli till ett ljust minne för er. Vi finns hela tiden till hands för att stötta er och gästerna.

Underleverantörer

De underleverantörer som vi använder är noga utvalda av oss för att hela upplevelsen av begravningshögtiden ska bli så bra som möjligt. Det gäller blomsterhandlare, förtäringsfirmor, solister och musiker med flera.

Broschyrer

Det finns ett flertal broschyrer med mycket och bra information om begravningar. Här får du svar på de frågor som uppkommer, allt från hur man går till väga rent praktiskt till olika ceremonier. Kontakta oss gärna dygnet runt för personlig hjälp med begravningar, ifall att du har mer frågor.

Broschyrerna finns att läsa här genom att man klickar på respektive broschyr, eller om du vill ha den i pappersformat går det att beställa på Sveriges Begravningsbyråers Förbund eller hämta hos oss.