Begravningsbyrå Uppsala - Evighetens Begravningsbyrå är en auktoriserad begravningsbyrå

Garantin för att du får rätt hjälp i en svår stund

Evigheten Begravningsbyrå är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF. Förbundet bildades redan 1922 och cirka 400 privatägda begravningsbyråer är medlemmar.

Det innebär att vi genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av SBF. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Du är med andra ord försäkrad om rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i – och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler. Du kan se det som en garanti för att du får rätt hjälp när du verkligen behöver det.

Vill du veta mer om vår auktorisation? Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå. Klicka på länken om du vill läsa ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå.