Begravningen avser (den avlidnes namn)*

Namn/Anmälare*

Telefon*

E-post*

Jag vill härmed anmäla följande personer till minnesstunden

Totalt antal personer*