Begravningen avser Gunnar Weman

    Namn/Anmälare*

    Telefon*

    E-post*

    Jag vill härmed anmäla följande personer till minnesstunden

    Totalt antal personer*