Existentiella samtal med kända och okända gäster om

– livet

– döden

– och livet efter döden

Spelas in på Evighetens Existentiella Café i Uppsala som är en del av Evigheten Begravningsbyrå.

Framtidsfullmakt – med juristen Daniel Blomqvist – Avsnitt 26

Daniel är biträdande jurist och arbetar främst med familjerätt. I det här avsnittet får vi veta mer om framtidsfullmakt. Vad är det? Hur skapar man en giltig sådan? Varför finns det och på vad sätt kan det hjälpa en människa och hennes efterlevande?

Johanna Fellenius samtalar med Daniel Blomqvist om något han anser att alla som är vid sina sinnens fulla bruk, har nytta av att göra.

Inspelningen är gjord på Evigheten Begravningsbyrå i Uppsala.

Juristen Daniel Blomqvist: ”Det passar mig bättre att stå på den ensammes sida” – Avsnitt 25

Daniel kallar sig blandnorrbottning. Det var en slump att han blev just jurist. Ett yrke som passar honom väl, då han uppskattar att höra människors historier och att få förtroenden. För han kommer nära människor.
Daniel har bl.a. varit processförare för Migrationsverket men tycker själv att han passar bäst på den ensammes sida, är den enskilda människans röst. Mest hemma är denne blivande advokat inom familjerätt.

Johanna Fellenius möter Daniel Blomqvist i ett samtal inspelat på Evigheten i Uppsala.

Sista vilan – med Bosse Eriksson – Avsnitt 24

Vad finns det för olika former för en människas sista vila? Kan man sprida aska efter en älskad människa? För vem passar jordbegravning? Vad är skillnaden mellan minneslund och askgravlund?
Hur ska jag som anhörig veta vad som blir bäst?

Johanna Fellenius samtalar med Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, som menar att vi har det förmånligt i Sverige då gravplats är gratis.
Som han ser det är evigheten vad gäller jordbegravning indelad i 25-årsintervaller, såvida det inte är en judisk eller muslimsk grav, för de har ingen tidsgräns.

Petra Brylander: ”Pandemin är det värsta som hänt scenkonsten sedan andra världskriget” – Avsnitt 23

Petra har stått på scenen i många år och är utbildad skådespelare. Idag är hon VD och teaterchef för Uppsala stadsteater.

Petra menar att kultur just nu är viktigare än någonsin. För henne är det en demokratifråga att få tänka, känna och uttrycka sig och därför gör det ont i hennes hjärta att förvandlas till en teaterhatare, som lägger ner föreställningar. Digitala satsningar kan inte ersätta fysiska möten men kan fungera som ett komplement, enligt Petra.

Hon berättar också hur pandemin har påverkat henne personligen, då hon själv blev sjuk i Covid-19.

Johanna Fellenius möter Petra Brylander i ett samtal inspelat på Evigheten Begravningsbyrå och Existentiella Café i Uppsala.

Mimmie Willebrand: ”Vi väljer inte våra kriser” – Avsnitt 22

Ett samtal som handlar mycket om kris, eftersom det är Mimmies specialområde – om vårt behov av att dela våra upplevelser med andra och om längtan efter frihet och ljus i mörkret.

Mimmie har alltid varit intresserad av att lyssna på människors berättelser och har forskat om trauma och beroende. Hon är psykolog liksom existentiell vägledare. Har hon haft någon nytta av sin yrkesmässiga kompetens när den egna familjen hamnade i en krissituation?

Mimmie är förälder till barn med diabetes typ 1, vilket det står mer om i boken ”När livet svänger”. För Mimmie är diabetes en diagnos som kan väcka existentiella frågor. Och så pratar hon om vad acceptans kan innebära.

Johanna Fellenius möter Mimmie Willebrand.

Borgerlig officiant – med Bosse Eriksson – Avsnitt 21

En borgerlig officiant eller begravningsförrättare är en person som pratar på en icke-religiös begravning. Det kan bli aktuellt när en avliden person inte är medlem i Svenska kyrkan eller när någon inte vill ha en traditionellt kristen begravning. Vilka frihetsgrader finns det? Hur andligt kan det bli? Vad är viktigt att lyfta fram på en borgerlig begravning?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, berättar för Johanna Fellenius. Han vill som officiant möjliggöra för de efterlevande att känna och visa sina känslor för att inte sorgen ska bli frusen. Att vara officiant ser han som sin viktigaste arbetsuppgift och ett stort förtroende.

Meditationsledaren Margareta Yrlid: ”Kroppen är vår dagbok”- Avsnitt 20

Margareta är nybliven pensionär och har ett förflutet som sjukgymnast eller fysioterapeut. Hon insåg tidigt att människor mår bra av avspänning, där såväl ökad kroppskännedom som meditation är tekniker Margareta omfamnar. Meditation hjälper henne i vardagen, t.ex. till ökad acceptans. Hon har ett helhetsperspektiv på människan och är samtidigt vetenskapligt förankrad.

Och så är hon frivillig särbo i ett 50 år långt äktenskap, vilket har visat sig fungera väldigt bra.

Johanna Fellenius möter vandraren Margareta Yrlid i ett existentiellt samtal inspelat på en mjuk matta på Evigheten Begravningsbyrå i Märsta.

Dödsdoulan Tomas Woodski: ”Jag vill skapa betydelsefulla möten med kultur för personer i livets slutskede” – Avsnitt 19

Tomas har uppskattat de flesta jobb han har haft, som såväl konstpedagog, arbete inom hemtjänsten och nu senast som dödsdoula. Vad är det? Hur kan en dödsdoula hjälpa den som närmar sig livets slut? På vad sätt kan en sådan vara ett stöd för anhöriga?

Tomas hoppas genom möten med kultur kunna ge människor i livets slut möjligheten att uppleva saker, återuppleva något, kanske t.o.m. skapa saker – sådant som plötsligt känns viktigt. Det skulle också kunna vara i form av ett dödscafé. Med sitt queerperspektiv vill han erbjuda alternativa avslut, som är inkluderande.

Johanna Fellenius möter Tomas Woodski i ett samtal inspelat på Evighetens Existentiella Café.

Andreas Miller: ”Det goda ledarskapet är viktigare än någonsin”– Avsnitt 18

Hur vana är landets ledare att ha existentiella samtal? Blir det mer av den varan i pandemikrisen? Vad behöver ledarna för att kunna möta medarbetares oro, rädsla och sorg i en tid som är svår för oss alla? Hur tycker våra chefer att det har gått att ställa om till t.ex. distansarbete?

Sedan knappt tre år tillbaka är Andreas förbundsordförande för fackförbundet Ledarna, som får gott om vittnesmål om att den psykosociala situationen för många chefer är väldigt pressad p.g.a. pandemin. Andreas skulle önska att framför allt cheferna inom äldreomsorgen skulle få andra förutsättningar – det skulle kunna rädda liv.

Johanna Fellenius möter Andreas Miller i ett samtal om ledarskap.

Begravningsentreprenörens vardag – med Bosse Eriksson – Avsnitt 17

Vad tycker en begravningsentreprenör är viktigt i sitt arbete? Hur hinner han med allt och är samtidigt närvarande i mötet med människor som är i sorg? Efter mer än 25 år i branschen, vad ger det honom att arbeta nära livet och döden?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten, berättar om sin arbetsvardag för Johanna Fellenius.

Malin Hänsch: ”Det är aldrig för sent med sorgbearbetning” – Avsnitt 16

För vem lämpar sig sorgbearbetning och när? Ska det verkligen vara nödvändigt att gräva i det förflutna? Vad kan det ge den som tar steget?

Malin är certifierad coach och handledare i sorgbearbetning. Hon menar att vi människor är bra på att dra igång saker men behöver lära oss att hantera avslut och förluster.

För fem år sedan kom Malins liv till en vändpunkt. Hon hade innan dess arbetat i många år på samma företag, där hon fick leda sitt team genom omorganisation och slutligen avveckling. I privatlivet hade hon också drabbats av en stor förlust genom en skilsmässa. Plötsligt kändes hennes farmors fråga flera år tidigare aktuell: ”Skulle det inte vara roligt att jobba mer med människor?”

Johanna Fellenius samtalar med Malin Hänsch, som hjälper människor framåt i livet.

Jenny Grälls: ”Vi föds och vi dör bara en gång i livet och jag vill att det ska vara en så fantastisk upplevelse som möjligt”- Avsnitt 15

Ett samtal kring livets första respektive sista andetag och hur det är att vara med i de ögonblicken.
Jenny är barnmorska liksom specialistsjuksköterska och har lång erfarenhet av palliativ vård, vård i livets slutskede på ett särskilt boende. Med sitt helhetsperspektiv anser Jenny att det är av yttersta vikt att våga prata om döden med sina patienter. Hon vill försöka tillgodose de behov som finns kvar; allt från att en enda gång till få äta en Hawaiipizza till att medla i relation till anhöriga. I sitt möte med ofta äldre, ibland personer med demens, behöver hon vara som en kameleont och anpassa sig till såväl person som situation. Fick Jenny bestämma skulle det i varje sjukvårdsteam finnas en person som representerar själen.

Johanna Fellenius möter Jenny Grälls, i en inspelning gjord på Evighetens Existentiella Café i Uppsala.

Johanna Martell: ”Musiken var som terapi för mig i min egen sorg” – Avsnitt 14

Johanna ville bli popsångerska som ung men upptäckte operasången av en slump och utbildade sig till sångerska, ett val hon aldrig har ångrat. Hon står inte bara på scen utan sjunger också gärna på t.ex. dop, bröllop och begravningar. För Johanna är det finaste man kan göra att vara med vid en människas sista avsked. En plötslig och stor förlust för 6,5 år sedan ritade om kartan i ett slag och har påverkat Johanna på djupet – hon sjunger på ett annat sätt nu, förhåller sig till det hon kallar vår korta tid på jorden på ett annat vis och har gjort nya livsval, där hennes kristna tro spelar in.

Johanna Fellenius möter Johanna Martell i ett samtal med sånginslag, inspelat på Evighetens Existentiella Café i Uppsala.

Minnesstunder – Avsnitt 13

I direkt anslutning till en begravningsceremoni är det vanligt med en minnesstund. Vad är det? Vad är poängen med stunder att minnas? Var kan man vara? Vad kan man göra och inte? Johanna Fellenius samtalar med Bosse Eriksson, VD för Evigheten. Han menar att minnesstunden är ett perfekt tillfälle att tala om den döde – helt spontant eller väl genomtänkt. Eller så kan man sjunga en sång, eller ha allsång. Det viktiga är att det man gör, säger, spelar eller sjunger kommer från hjärtat.

Mikael Lindgren: ”Medvetandeutveckling är min livsuppgift” – Avsnitt 12

I nästan 30 års tid har Mikael verkat som IT-ingenjör men sedan ett år tillbaka ägnar han sig helt och hållet åt sin passion; medvetandeutveckling. Vad har han att säga om det här med närvaro? Vad är ens medvetande? Varför behöver vi utveckla det? Johanna Fellenius möter mannen som menar att alla kan meditera, det blir faktiskt bäst om man inte har några föreställningar innan om hur man gör. Mikael vill förändra världen, men med insikten att han behöver förändra sig själv först. Och så berättar han om hur hans eget lidande och egen oro ersatts av lugn och tillit.

Katharina Arnesen: ”När jag dör blir det ett enda stort firande” – Avsnitt 11

Katharina har inga problem alls att få ihop sina olika världar med komplementärmedicin i form av behandlingar inom bodytalk, Atlantean healing, djurkommunikation, att verka som änglamedium med sitt förflutna som maskör – och ändå närma sig saker på ett nyfiket och närmast naturvetenskapligt sätt. Som vuxen insåg hon att hon alltid har sett bakom människors masker, vilket ställer till det ibland. Katharina vill bidra med hopp och hon som hjälper människor som vet att de ska dö snart, har själv inte varit rädd för döden en enda sekund i livet.

Johanna Fellenius möter Katharina Arnesen i ett samtal inspelat på Evighetens Existentiella Café.

När tro och humor gifter sig respektive krockar – Avsnitt 10

Vilken plats har humor i tron och tro i humorn? Hur rolig är Bibeln? Och var går gränsen för vad som är ok att skämta om och inte? Gäst är Eskil Selander, präst, ståuppkomiker och estradör, som också spelar en av sina tonsatta texter. Han berättar om hur han har hanterat sin sociala fobi och om skrivandet som ett sätt att bearbeta sitt mörker.

Johanna Fellenius möter Eskil Selander i ett samtal inspelat på Evighetens Existentiella Café.

Vägen genom sorgen – Avsnitt 9

Evelyn Enström miste sin man i cancer och mitt i livet. Hon har inte duckat för sorgen, inte isolerat sig i den – utan bett om och tagit hjälp. Genom att gå i sorgbearbetning och genom att nätverka med andra i VIMIL, har hon funnit nya gemenskaper i sin nya ensamhet. Evelyn tror inte att det går att hoppa över sorgen, man måste igenom den. Hon som förlorat sin viktigaste del, försöker nu bli hel i sig själv. Och trots att det är mindre än ett år sedan den stora sorgen ritade om kartan, har hon medvetet utmanat sina rädslor, tagit flera steg mot ökat oberoende och känner hopp om framtiden. Nu börjar hon komma dit att hon vill hjälpa andra i deras förluster.

Johanna Fellenius samtalar med Evelyn Enström.

Eva Noreborg: ”Coronapandemin gjorde mig deprimerad – och livet återvände när jag bröt isoleringen” – Avsnitt 8

Nog för att 70-plussaren Eva Noreborg har levt ensam länge men det var först i och med pandemin i våras som hon kände sig ensam för första gången. Det fanns bara ork till de mest basala behoven och det gick så långt att hon inte ville leva längre. Evas kristna tro fick stor betydelse i det som blev vändpunkten och hon gick från ord till handling i att bryta isoleringen. Hon arrangerade utomhusmöten, möten som har betytt liv för Eva – och hon har till och med knutit nya band.

Johanna Fellenius samtalar med Eva Noreborg i en inspelning från en kyrka i Uppsala.

Anja Saletti om meningen, mötet och måltiden – Avsnitt 7

När livet skaver, vad kan vår existens tänkas behöva då? Är en måltid bara en stunds näringsintag – eller en del av något mycket större? Vad betyder det att själv få välja dryck på ett äldreboende? Vad är poängen med att skilja mellan ensamhet och självsamhet, särskilt i tider präglade av en pandemi?

Anja Saletti, existentiell vägledare, dietist och forskare kring mat och äldre, intervjuas av Johanna Fellenius.

Begravningar – Avsnitt 6

Vad finns det för likheter och olikheter mellan olika sorters begravningar? Hur skiljer sig kyrkliga och borgerliga begravningar åt? Hur mycket kan man som närmast anhörig bestämma? Hur kan ett personligt avsked se ut?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, berättar för Johanna Fellenius om begravningar

Lars Björklund: ”Jag vill att mina spår ska få försvinna, för annars blir det alldeles för många döda spår på stranden” – Avsnitt 5

Ett existentiellt samtal om alltifrån mod och att vara anhörigvårdare, till prat om ensamhet och isolering. Lars berättar också om olika sorters tystnad och om hur han föreställer sig livet efter detta. Tillit har han gott om, mannen som ser allt som förgängligt. I mer än 20 års tid har Lars varit sjukhuspräst och därefter kaplan vid Sigtunastiftelsen. Pensionär blev han under coronapandemin. Lars Björklund skriver också dikter och står bakom flera titlar med inriktning på själavård.

Johanna Fellenius möter Lars Björklund i ett samtal inspelat på Evighetens Existentiella Café i Uppsala.

Musik på begravningar – Avsnitt 4

Vad är poängen med att ha musik på begravningar? Kyrkliga respektive borgerliga begravningar – hur skiljer de sig åt vad gäller musikvalen? Kan man spela hur hårda låtar som helst?

Carl Engfors, musikutbildad begravningsrådgivare vid Evigheten Begravningsbyrå, blir intervjuad av Johanna Fellenius om tonernas betydelse på begravningar.

Kisthämtning – Avsnitt 3

Vad är kisthämtning? När är det aktuellt? Får man lägga ner saker i kistan?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, berättar för Johanna Fellenius vad kisthämtning av en avliden person innebär.

Stina Wollter: “Mina döda har gjort mig till en bättre människa” – Avsnitt 2

Stina Wollter, konstnär och författare bland annat, berättar hur det har varit att följa flera av sina närstående ända till livets slut, hur vackert det kan vara i de rummen om man vågar gå dit och stanna kvar.  Hon pratar också om vad dödsträning innebär och vad hon tror om livet efter detta.

Leder samtalet gör Johanna Fellenius, i en inspelning gjord på Evighetens Existentiella Café i Uppsala.

När någon dör – Avsnitt 1

Vad är viktigt i samband med ett dödsfall? Vad behöver jag göra? Vem äger kroppen?

Bosse Eriksson, VD för Evigheten Begravningsbyrå, blir intervjuad av Johanna Fellenius på temat När någon dör.